Mēness fāze

Partneri

Reklāmkarogs
Dārzs un vide
Dārzu un apstādījumu projektēšana ierīkošana un kopšana

ĶNUP
Ķekavas novada uzņēmēju padome

Mārupes uzņēmēji
Biedrība "Mārupes uzņēmēji"

FACEBOOK

Tiešsaitē?

Šobrīd klātienē ir 380 viesi 

free counters

Meliorācijas sistēmu kopšana

Svarīgākais privātmāju īpašniekam
Agrāk vienoti izveidotās un apsaimniekotās meliorācijas sistēmas ir nokļuvušas daudzu īpašnieku rokās un tām parasti netiek veikta gandrīz nekāda apsaimniekošana. Nekoptas meliorācijas sistēmas ar laiku aizaug un var pārtraukt funkcionē, kas var novest pie atkārtotas pārpurvošanās. Tas attiecas uz lielu daļu Pierīgas zemēm, kas ir agrāk bija purvi vai slapjas zemienes.

Atskats pagātnē
Lielākā daļa meliorācijas sistēmu Latvijā ir būvētas padomju gados atbilstoši tā laika īpašumu struktūrai. Zemi pamatā apsaimniekoja kolektīvās un padomju saimniecības un vienotas meliorācijas sistēmas tika būvētas un apkalpotas atbilstoši tā laika prasībām aptverot platību daudzu hektāru vai kvadrātkilometru apjomā.

Atskats nesenā pagātnē
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas visas lauksaimniecības zemes un vienotās meliorācijas tika sadalītas starp daudziem īpašniekiem. Sevišķi izteikta īpašumu sadrumstalotība ir transformētās lauksaimniecības zemēs pilsētu tuvumā. Uz meliorācijas sistēmām ir uzbūvētas mājas un ceļi, iekopti jauni dārzi. Uz grāvjiem ir izbūvētas daudzas jaunas caurtekas, bieži nepietiekoša diametra vai novietojuma. Daudzviet grāvji ir aizbērti ciet.
Grāvjus nekopjot notiek strauja to aizaugšana ar krūmiem, zāli un tie pamazam pārpurvojas zaudējot ūdeni novadošo funkciju. Strauju grāvju aizaugšanu arī veicina daļēji attīrītu notekūdeņu ieplūšana no vietējām kanalizācijas sistēmām. Daudzi grāvji ir iežogoti un to apkopšana ir kļuvusi neiespējama. Visā šajā laikā līdz pat šodienai meliorācijas sistēmas ir tikušas apkalpotas ļoti epizodiski.

Ar ko sākt?
Lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi ar ūdeni pagrabā, kanalizācijas sistēmas nefunkcionēšanu un citām likstām, katram īpašniekam vajadzētu apzināties savu vietu kopējā meliorācijas tīkla sistēmā. To var noskaidrot gan pagasta būvvaldē, gan arī izstaigājot meliorācijas grāvju sistēmu uz leju. Katrai meliorācijai ir savulaik taisīts projekts un ir pieejama pase.
Konsultācijas kā rīkoties parasti var saņemt Novadu būvvaldēs pie meliorācijas speciālista vai Meliorācijas pārvaldē Ikšķilē. Katrai meliorācijas sistēmai ir tās izbūves plāns. Nepaslinkojat un atrodat plānu savam zemes gabalam.

Svarīgākie darbi:
Galvenais ir nodrošināt sistēmā pastāvīgu ūdens caurplūdi, kas pasargā to no aizaugšanas. Nav pieļaujama ūdens stāvēšana grāvjos. Ūdens caurplūdes uzturēšanai svarīgākie darbi būtu:
-caurteku tīrīšana,
-apauguma tīrīšana no grāvja gultnes izgriežot tur ieaugušos kokus, krūmus un izpļaujot meldrus,
-aizdambējumu likvidēšana (bebru dambji, lielgabarīta atkritumi, sadzīves atkritumi uc),
-skataku un drenu cauruļu izplūdes vietu grāvī tīrīšana.
Labākais laiks grāvju tīrīšanai ir ziema, kad grāvjus sedz ledus vai vasaras vidus kad ir zemākais ūdens līmenis.

Ko nevajadzētu darīt
-izmantot grāvi nopļautās zāles vai komposta izgāšanai,
-iepludināt nepietiekoši attīrītus kanalizācijas ūdeņus,
-aizbērt grāvjus lai palielinātu zemes platību,
-cerēt, ka viss pats no sevis atrisinās.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 03 marts 2010 00:50
 
on-line.lv Яндекс.Метрика
Vides dizains created with Vides Dizains.