Mēness fāze

Partneri

Reklāmkarogs
Dārzs un vide
Dārzu un apstādījumu projektēšana ierīkošana un kopšana

ĶNUP
Ķekavas novada uzņēmēju padome

Mārupes uzņēmēji
Biedrība "Mārupes uzņēmēji"

FACEBOOK

Tiešsaitē?

Šobrīd klātienē ir 240 viesi 

free counters

Grāmatas

Grāmata ir neperiodisks iespieddarbs kodeksa formā ar muguriņā sastiprinātām lapām (ne mazāks par 3 iespiedloksnēm, tas ir: 48 lappuses). Parasti grāmata ir pabeigts teksts, izteikts ar rakstu zīmēm vai attēliem. Mūsdienās par grāmatu tiek uzskatīti arī elektroniskie informācijas nesēji - elektroniskā grāmata

Jēdziena izcelsme

Jēdziens grāmata cēlies no sengrieķu valodas, bet Latvijas teritorijā ieviests līdz ar kristīgo misiju 13. gs. ar slāvu valodas starpniecību. (Jau sen tiek izteikta doma, ka kristīgo misiju izplatīja arī no tagadējās Krievijas puses). Sākotnēji par grāmatu tika uzskatīti tikai un vienīgi svētie raksti, lai gan senslāviem vārds grāmata nozīmēja mācēšanu rakstīt, lasītprasmi un zināšanas kopumā.
Termins grāmata ir saistīts arī ar lapu tīstokli,vārdu grāmata var attiecināt arī uz dažiem senajā pasaulē tapušajiem literārajiem darbiem, piemēram, seno ēģiptiešu Mirušo grāmatu un Bībeli.
Jau no 15. gs. jēdzienu grāmata uztver līdzīgi kā mūsdienās, kā iespieddarbu kopumu.

Grāmatu vēsture Latvijā

# 1203. g. - pirmā droši zināmā grāmata Latvijas teritorijā. Kaupo ar Teoderihu viesojoties pie pāvesta Inocenta III, bīskapam Albertam tika nosūtīta Bībele.
# 1225. - 1227. g. tiek sarakstīta pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika.
# 1524. g. - 6. martā pēc rātes locekļa Paula Dreilinga norādījumiem mācītājam Nikolajam Rammam tika nodotas pirmās grāmatas, lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam un Rīgā tiek izveidota pirmā publiskā bibliotēka Latvijā.
# 1585. g. - tiek izdots P. Kanīzija katoļu katehisma tulkojums latviešu valodā, pirmā droši zināmā grāmata

latviešu valodā.

# 1588. g. - tiek izveidota pirmā grāmatu spiestuve Latvijas teritorijā, N. Mollīna tipogrāfija Rīgā.
# 1615. g. - tiek izdota pirmā Latvijas teritorijā latviešu valodā iespiestā grāmata - baznīcas rokasgrāmta.
# 1638. g. - tiek izdota pirmā latviešu valodas vārdnīca - G. Manceļa "Lettus".
# 1649. g. - tiek izdota pirmā vēstures grāmata par latviešiem -P. Einhorna "Historia Lettica".
# 1685. - 1691. g. - Ernests Gliks pirmo reizi iztulko pilnā apjomā latviešu valodā Bībeli.
# 1782. g. - tiek izdota pirmā Laicīgā latviešu ābece, kuru sastādīja G. F. Stenders.
# 1807. - 1808. g. - tiek izdoti pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi.

 
on-line.lv Яндекс.Метрика
Vides dizains created with Vides Dizains.