BIRZGALE
Piedāvā:

  • Ziemciešu stādus un spraudeņstādus.
  • Konsultē dārzu veidošanā.

Z/s „Kaupes”
Birzgales pag., Ogres raj., LV-5032
Mob. tālr. 29361078
e-pasts: kaupes@inbox.lv